Projekt UE

Uprzejmie informujemy, że została zakończona realizacja projektu: Zakup nowoczesnej maszyny drukująco-laminującej jako podstawa dla wdrożenia nowych produktów i usług przez firmę “MAR-PACK” oraz rozpoczęcia przez nią działalności eksportowej.

Dzięki temu firma Mar-Pack poszerzyła swoją ofertę o 3 nowe produkty i jedną usługę.

Obecnie możemy wyprodukować elastyczne opakowania laminowane, papier laminowany i tkaniny laminowane oraz jesteśmy w stanie usługowo drukować farbami wodnymi.

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej maszyny drukująco-laminującej jako podstawa dla wdrożenia nowych produktów i usług przez firmę “MAR-PACK” oraz rozpoczęcia przez nią działalności eksportowej.

Beneficjent: Wytwórnia Opakowań z Folii, Maszyny “MAR-PACK” Mariusz Chudzik

Numer projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-160/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 “Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1. “Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa”, Podrozdział 1.1.2. “Małe i Średnie przedsiębiorstwa”

Mając na uwadze ciągłą poprawę i wzrost satysfakcji klientów wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001-2008.