Naszym nadrzędnym celem jest wysoka jakość produkowanych opakowań. Udaje się to osiągnąć poprzez ciągłe inwestowanie i doskonalenie parku maszynowego, a także dzięki wdrożeniu nowych technologii spełniających wymagania producentów, u których stosuje się wyroby z folii LDPE.

Od 1997 roku rozszerzyliśmy działalność i rozpoczęliśmy sprzedaż maszyn sprowadzanych z Włoch, służących do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz maszyn do recyklingu odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych.