Recykling

Zakłady do przetwarzania folii
Zakłady do przetwarzania butelek PET
Linie do regranulacji folii
Urządzenia pomocnicze do granulacji